Vytvoříme pro Vás 3D návrh koupelny

Na základě vybraných obkladů, dlažby a situačního nákresu budoucí koupelny náš grafik navrhne 3D vizualizaci, výkaz materiálu a technické výkresy pro stavební řešení. Takto připravené podklady můžete použít jako zadání pro sestavení cenové nabídky stavební firmou i pro samotnou realizaci. Grafické služby jsou zpoplatněny částkou 2 500.- za návrh koupelny. Při objednání kompletní navržené koupelny  bude částka za návrh v plné výši odečten, neboli bude GRAFICKÝ NÁVRH KOUPELNY ZDARMA.

Podklady ke zpracování 3D návrhu

Výkres nebo náčrtek místnosti. Je důležité zkontrolovat, zda náčrtek obsahuje všechny rozměry stěn, výšku stropu, vzdálenost oken a dveří od rohu stěny a jejich rozměry. U oken je důležitá také výška okna a výška parapetu od země. Pokud máte již pevně dané rozvody vody a odpadu, musí být jejich umístění v náčrtku také zakresleno.Je-li koupelna umístěna v podkroví, je nutné k náčrtku přiložit také řez místnosti, ve kterém je znázorněná „podkrovní šikmina” a její rozměry.V náčrtku by mělo být zakresleno přibližné rozmístění zařizovacích předmětů.

 Ukázka 3D návrhů

Postup spolupráce k Vaší nové koupelně

  1. KONTAKTUJTE NÁS CO NEJDŘÍVE

Ideálně kdy se dá ještě hýbat s dispozicemi koupelny /před zhotovením odpadů a rozvodů vody v koupelně.

  2. OSOBNÍ SCHŮZKA

Na první schůzce si projdeme vaše představy o stylu, funkčnosti a designu vaší koupelny.  Pokud se jedná o novostavbu tak je ideální přinést okótovaný půdorys vaší koupelny. V případě, že se jedná o rekonstrukci stávající koupelny, je možné dohodnout si zaměření od našich designérů, nebo přinést vámi zkreslený půdorys, který bude obsahovat  co nejvíce informací, které dokážete zjistit, např. výšku stropu, velikost, polohu oken a dveří.

BĚHEM TÉTO SCHŮZKY VÁS TAKÉ POŽÁDÁME O PLATBU ZA NÁVRH – VRATNOU ZÁLOHU NA ZBOŽÍ:

  • Cena návrhu koupelny: 2 500Kč nebo zdarma *
  • Cena návrhu toalety: 1 000 Kč nebo zdarma *

*) Při objednání kompletní navržené koupelny nebo WC  bude částka za návrh v plné výši odečtena, neboli bude GRAFICKÝ NÁVRH KOUPELNY ZDARMA.

  3. GRAFICKÝ NÁVRH KOUPELNY

Po předání všech podkladů zpracujeme návrh koupelny, který vám zašleme e-mailem ke schválení.

NÁVRH BUDE OBSAHOVAT:

  • 4-5 pohledů na vaši novou koupelnu

  4. ODSOUHLASENÍ VIZUALIZACE

Úpravy vizualizace vám náš designer zhotoví k vaší spokojenosti.  První úpravy jsou v ceně Grafického návrhu, následné úpravy budou zpoplatněny dle dohody… Po odsouhlasení finální verze projektu obdržíte rozpočet navržené koupelny a orientační dostupnost jednotlivých produktů.

  5. OBJEDNÁNÍ ZAKÁZKY A REALIZACE

  • Veškeré podklady k realizaci /technické listy, okótovaný půdorys, pohledy koupelny…/ vám předáme v tištěné formě po objednání zakázky.
  • V případě požadavku vlastní realizace Vám předáme kontakt na námi prověřené řemeslníky nebo firmu, případně můžete využít Realizace na klíč pokud nám to momentální kapacity umožní.

Grafický návrh